Exreport - Laajennettu Raportointi

Järjestelmä

Exreport on johdon raportointiin sekä suorite- ja taloustietojen analysointiin suunnattu valmissovellus.

Koska Exreport on web-pohjainen selainsovellus, sen käyttö on mahdollista kaikilla tietokoneilla joissa on www-selain.

Exreport järjestelmän toiminnallisuus on suunnattu erityisesti terveydenhuollon informaatiotarpeiden ja erityiskysymysten ratkaisemiseen hyödyntäen Neotiden vahvaa teknistä ja taloudellista osaamista.

Kurkista kulissien taakse

Suora porautuminen raportin luvuista tapahtumatasolle mahdollistaa poikkeamien analysoinnin erittäin helposti, sillä raportista päästään automaattisesti näkemään lukujen takana olevat havainnot.

Ei pelkästään lukujen raportointia

Exreport tukee kaksisuuntaista viestintää. Eri tason johtajat voivat interaktiivisesti kertoa johtamistoimenpiteistään ja syöttää budjettilukuja selainkäyttöliittymän kautta.

Käyttäjät voivat myös tarkastella lukuja eräänlaisella liikennevaloraportilla, joka raportoi arvot jakaen ne vihreälle, keltaiselle ja punaiselle alueelle.

Lisäksi web-pohjaisella käyttöliittymällä voidaan luoda erilaisia kaavioita, jotka voidaan liittää PowerPoint-esityksiin tai muihin dokumentteihin.

Liittymät muihin järjestelmiin

Kaikki raportit hakevat tietonsa Exreportin omasta tietovarastosta. Tiedot haetaan muista järjestelmistä Exreportin tietokantaan ajastetuilla siirtoajoilla.

Exreportissa on valmiit liittymät, joilla voidaan liittää yleisimmät potilas-, talous-, ja henkilöstöjärjestelmät raportoinnin piiriin.

Syvä raportointi

Selainpohjainen

Jaettu lähdekoodi ja tietovarasto

Valmiit liittymät