Exreport - Utökad Rapportering

Programmet

Exreport är ett webbaserat program för rapportering av ekonomi- och patientuppgifter.

Eftersom programmet är webbaserat så slipper användarna till programmet från vilken dator som helst som har en modern webläsare

Användingsområdet för Exreport är inriktat speciellt till hälsovårdens informationsbehov och för att svara på särskilda frågor

Tag en titt bakom kulisserna

Genom att klicka på siffrorna i rapporterna så kommer man till fall-nivå. Detta gör att man kan lätt analysera rapporten eftersom man själv slipper automatiskt och se vad som ligger bakom siffrorna.

När man kan kontrollera fallen som siffrorna består av, kan man lätt hitta fel eller bara kontrollera vad olika avvikelser beror på.

Inte bara tal

Exreport stöder tvåvägskommunikation. Olika användare kan interaktivt kommentera deras mätaren och mata in budgetvärden via webgränsnittet.

Användaren kan också kontrollera läget via en typ av trafikljus-rapporter, där man lätt ser ifall siffrorna ligger i det röda, gula eller gröna området.

Webgränsnittet visar också olika grafer som kan sedan kopieras till powerpoint presentationer eller andra dokument.

Kopplingar till andra system

Alla rapporter baserar sig på information som finns lagrat i Exreports egna databas. Databasen fylls på med information vid tidsbestämda hämtningar.

Det finns färdiga hämtningar som kan kopplas till de populäraste patient-, ekonomi- och personalsystem.

Djup rapportering

Webbaserad

Delad källkod och datalagring

Färdiga kopplingar