Suomeksi
Produkter

Exreport - Rapportering i realtid

Organisationer har ofta data och information bakom flera olika system. Med hjälp av vår programvara finns all information tillgänglig. Exreport samlar in och förenar data från de olika systemen. Datan kan då presenteras i realtid.

Läs mer...

SAI - Sjukhusinfektionsregister

Sjukhusinfektions- och multipelresistensuppföljning med dynamiska rapporter och hantering på händelsenivå

Uppföljning av antibiotikaanvändning med integrering till medicinalsystem

Läs mer...

LogMonitor - Integritetskydd och sekretess

Vem har tillgång till vilken information? Stora register innehåller ofta sekretessbelagd information. LogMonitor gör det lätt att övervaka hur registren används och hur informationen sprids.

Läs mer...

Santsi - Måltids- och varubeställning

Santsi är ett webbaserat måltids- och varubeställningssystem och är en färdig helhet som möjliggör beställning av:
- Måltider för enskilda patienter, patientgrupper, personal och anhöriga
- Modersmjölk, ersättningar och näringstillskott
- Varor

Läs mer...

Parkki - Du vet var journalen finns

Patientjournalslånesystemet Parkki håller koll på var journalerna är. Man kan beställa patientjournaler, röntgenbilder etc via lånesystemet.

Läs mer...