Suomeksi
Referenser

Kunder

Sjukvårdsdistrikt
Alla sjukvårdsdistrikt i Finland, t.ex. Vasa sjukvårdsdistrikt, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Städer
T.ex. Helsingfors, Seinäjoki, Vasa

Företag
T.ex. Componenta, Simons Element