Suomeksi
SAI - Sjukhusets Antibiotika- och Infektionsuppföljningssystem

Uppföljning

Med SAI-systemet kan man på avdelningarna registrera infektionsrelaterade data. På så sätt har man alltid tillgång till aktuell information om infektioner och antibiotika-användning.

Uppföljning i realtid:

  • Infektionsuppföljning
  • Incidensuppföljning
  • Prevalensuppföljning
  • Uppföljning av antibiotika-användning

Nytta

Vårdrelaterade infektioner är ett av de viktigaste hoten mot patientsäkerheten. Hygienskötare kan använda SAI för att upptäcka mönster i smittospridning och tidigt ta till åtgärder.

Den inbyggda rapportguiden kan användas för att göra detaljerade rapporter för, t.ex. en skild mikrobtyp vid en avdelning. Å andra sidan kan man göra översiktsrapporter, t.ex. helhetsöversikt av antibiotika-användning enligt infektionsklass för hela sjukhuset.

Funktionalitet

SAI är ett Windows-baserat system. Stor vikt har satts ned på att göra inmatning av information så enkel som möjligt. Systemet kontrollerar i registreringsskedet inmatade data och kopplar data från sjukhusets andra system.

Genom att automatiskt koppla uppgifter från sjukhusets andra IT-system till SAI behövs inte uppgifter om t.ex. vårdperioder, mikrobfynd och operationer, matas in manuellt. Kopplingarna ger en helhetsbild av infektionsläget.

"Ett distribuerat IT-system för hela sjukhuset är ett oumbärligt verktyg för att vi ska få rätt bild av infektionsläget och antibiotika-användningen"
- Spec. hygienvårdare Nina Elomaa, Vasa Sjukvårdsdistrict