Suomeksi
Företaget

Historia

Neotide grundades 1999, verksamheten började i Helsingfors men flyttades 2001 till Vasa. Målgruppen för företagets produkter var från start samkommuner, sjukhus, kommuner och städer. Det fanns ett stort behov inom framför allt kommunala organisationer att organisera data och information.

Företaget utvecklade ett system som samlade in all data om bland annat ekonomi, personal, patienter, vårdköer och inköp. Resultatet blev Exreport, som forsättningsvis utvecklas och anpassas till nya olika system. Systemet är i bruk vid åtta sjukvårdsdistrikt och flera städer.

Under företagets första år började också utvecklingen av SAI, ett system som används för att kartlägga och registrera infektionssituationen på sjukhus. Det fanns ingen liknande lösning på marknaden och intresset var stort. År 2009 hade alla sjukvårdsdistrikt i Finland tagit systemet i bruk. Städer, kommuner och privata sjukhus hör också till användarna. Programmet har utvecklats aktivt, det har också anpassats för en internationell marknad och förväntas bli en exportprodukt för Neotide.

Företagets kontor finns nu i Domus Bothnica, vid Universitetstranden i Vasa. Neotide sysselsätter för tillfället 15 personer och företaget fortsätter att växa stadigt.

För tillfället läggs stor vikt på utveckling av Exreport. LogMonitor är ett system som också är väldigt aktuellt, det är anpassat för organisationer med register som behöver övervakas.